ราคา

รายละเอียดค่าจัดฟันชนิดต่างๆ

ราคาต่อไปนี้ใช้เฉพาะที่ คลินิกปริญญาทันตแพทย์ เท่านั้น

1. เครื่องมือแบบติดแน่นชนิดโลหะ (Metal Braces)

– ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่เกิน 45,000 บาท (รวม รีเทนเนอร์แล้ว)
(ฟรีพิมพ์ปาก,ทำประวัติ )
– จ่ายงวดแรก(วันที่ติดเหล็กจัดฟัน) 15,000 บาท
– ต่อไปจ่ายครั้ง (เดือน) ละ 1,500 บาทอีกไม่เกิน 20 ครั้ง
– ถ้าจ่ายครบ 20 ครั้งแต่ยังไม่เสร็จจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก
– เครื่องมือหลุดไม่คิดเพิ่ม

2.เครื่องมือติดแน่นชนิดโลหะล้วน Self Ligated Bracket ระบบเดียวกับ Damon แต่ไม่ใช่ยี่ห้อ Damon

-ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่เกิน 56,000 บาท (รวม รีเทนเนอร์แล้ว)
(ฟรีพิมพ์ปาก, ทำประวัติ )
– จ่ายงวดแรก(วันที่ติดเหล็กจัดฟัน) 20,000 บาท
– ต่อไปจ่ายครั้ง ละ 3,000 บาทอีกไม่เกิน 12 ครั้ง
– ถ้าครบ 12 ครั้งแต่ยังไม่เสร็จจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก
– เครื่องมือหลุดไม่คิดเพิ่ม

-สามารถมารับการจัดฟันได้ทุกเวลาที่หมออยู่

ถ้าต้องการทำเฉพาะรีเทนเนอร์ (Retainer) ชิ้นละ 2,000 – 3,000 บาท

อัตราค่ารักษาทั่วไป

จัดฟัน 45,000-56,000

ถอนฟัน 700-1500

ผ่าฟันคุด 2,000 – 3,000

อุดฟัน ด้านละ 600 -700

ขูดหินปูน (ทั้งปาก) 600-800

ฟอกสีฟันทั้งปาก 5,000

ครอบฟัน 7,000

ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ชิ้นแรก 1,600 ต่อไปซี่ละ 400

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ชิ้นละ 8,000

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 1-2 ซี่ 3,500

Comments are closed.