ราคา

รายละเอียดค่าจัดฟันชนิดต่างๆ

1. เครื่องมือแบบติดแน่นชนิดโลหะ (Metal Braces)

– ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่เกิน 60,000 บาท (รวม รีเทนเนอร์แล้ว)
– จ่ายงวดแรก(วันที่ติดเหล็กจัดฟัน) 20,000 บาท
– ต่อไปจ่ายครั้ง (เดือน) ละ 2,000 บาทอีกไม่เกิน 20 ครั้ง
– ถ้าจ่ายครบ 20 ครั้งแต่ยังไม่เสร็จจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก
– เครื่องมือหลุดไม่คิดเพิ่ม

2.เครื่องมือติดแน่นชนิดโลหะล้วน Self Ligated Bracket ระบบเดียวกับ Damon แต่ไม่ใช่ยี่ห้อ Damon

-ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่เกิน 78,000 บาท (รวม รีเทนเนอร์แล้ว)
– จ่ายงวดแรก(วันที่ติดเหล็กจัดฟัน) 30,000 บาท
– ต่อไปจ่ายครั้ง ละ 4,000 บาทอีกไม่เกิน 12 ครั้ง
– ถ้าครบ 12 ครั้งแต่ยังไม่เสร็จจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอีก
– เครื่องมือหลุดไม่คิดเพิ่ม

ถ้าต้องการทำเฉพาะรีเทนเนอร์ (Retainer) ชิ้นละ 3,000 บาท

Comments are closed.