เวลาทำงาน

คลินิกปริญญาทันตแพทย์
วันจันทร์        11.00 – 19.00 น.
วันศุกร์          11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์         17.00 – 19.30 น.

โรงพยาบาลพญาไท 1 (ราคาค่าใช้จ่ายกรุณาสอบถามที่ รพ.โดยตรง เพราะราคาไม่เท่ากัน)

364 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ10400 โทร. 1772
วันอังคาร     16.30 – 19.00 น.
วันเสาร์        09.00 – 16.00 น.

 

โรงพยาบาลพญาไท 3 (ราคาค่าใช้จ่ายกรุณาสอบถามที่ รพ.โดยตรง เพราะราคาไม่เท่ากัน)
ถนนเพชรเกษม บางไผ่ กรุงเทพฯ โทร. 1772
วันพฤหัสบดี       16.30 – 19.30 น.

Comments are closed.