April 20th, 2012 by prinya No comments »

เนื่องจากเดือนกันยายน มีการประชุมทันตแพทย์โลก
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ และหมอปริญญาต้องทำหน้าที่เป็น ประธานฝ่ายจัดประชุม
จึงจำเป็นต้องหยุดคลินิกหลายวันครับ
ขออภัยมา ณที่นี้

หยุดประชุม
18 กย.,20-25 กย., 28-29 กย.

สรุป เดือนกันยายน เปิดเฉพาะวันที่
1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 26, 

โทร  094-723-9494,  02-424-6996, 085-965-8228
line ID: 0947239494

เวลาทำงาน

วันจันทร์       11.00 –19.30 น.
วันอังคาร      11.00 – 15.30 น.
วันศุกร์          11.00 – 19.30 น.
วันเสาร์         17.00 – 19.30 น.